Skip to main content

Wat doen wij?

Administratieve Dienstverlening

De administratie blijft een centraal middelpunt vormen van elke onderneming, maar is toch nog vaak een ondergeschoven kindje voor veel ondernemers, want hun interesse ligt bij het ondernemen en niet bij de administratie. Ons kantoor kan u een deel van deze werkzaamheden uit handen nemen. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kunnen wij de gehele administratie verzorgen, dan wel een periodieke controle hierop uitvoeren en u verder begeleiden om de administratie zo simpel en doorzichtig mogelijk te maken. Want ondernemen begint toch bij een inzichtelijke en ordelijke administratie. Wij helpen u graag daarbij.

Fiscale aangiftes

Het vervelende van ondernemen is dat er wel eens belasting betaald moet worden en ook nog op tijd. Wij verzorgen voor elk type ondernemer diverse soorten aangiftes, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelastingen en daaraan gerelateerde aangiften. Waaronder te verstaan -in bijzondere gevallen- dividendbelasting, kapitaalbelasting, successierechten enz. Elke soort belasting heeft weer zijn specifieke regels en (on)mogelijkheden. Het is voor de ondernemer onmogelijk om deze regels allemaal te kennen. U kunt hierbij terugvallen op de expertise van ons kantoor, zodat die belasting wordt voldaan, die strikt noodzakelijk is.

Jaarrekeningen

Elk jaar wilt u als ondernemer weten wat de financiële horizon van de onderneming is en hoe u er voor staat. Een belangrijk onderdeel in dat proces is het opstellen van de jaarrekening(en). Echter dit doel staat niet op zich zelf, het is ook een instrument om inzicht te krijgen in de vorming van de resultaten van uw onderneming(en). Daarnaast willen financiers ( banken, aandeelhouders e.d. ) ook graag weten wat er met hun financiële inbreng gebeurt. Kortom het is een belangrijk beleidsbepalend instrument. Het is daarom zeer verstandig om de jaarrekeningen te laten opstellen door een deskundige. Wij verstaan ons vak en willen u daarbij graag van dienst zijn. Door onze jarenlange ervaring zijn wij uitstekend in staat om de jaarrekening niet alleen aan de wettelijke eisen te laten voldoen maar ook duidelijk inzicht te geven aan u en uw financiers.

Periodieke verslaggeving

Steeds meer wordt meer dan wenselijk om tussentijds voortschrijdend informatie te hebben van de resultaatvorming. En niet alleen voor het aanvragen van een krediet bij de bank. In combinatie met een inzichtelijke administratie kunnen wij snel na afloop van de periode er voor zorgen dat u tussentijdse cijfers heeft die u in staat stellen om sneller beleidsbeslissingen te kunnen nemen.